Subvencije

Subvencije

SPLETNA STRAN EVROPSKE KOMISIJE

SPLETNA STRAN PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naša kmetija je ekološka visokogorska in za potrebe na gorskem območju smo se s pomočjo  20. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021  posodobili z novo, varno kmetijsko mehanizacijo: traktor, kosilnico, vrtavkasti obračalnik in mulčer, ki prispeva tudi k zmanjšanju toplogrednih plinov. Z nakupom novejše mehanizacije bomo delo lahko opravili varneje, z manj fizičnega dela.

Imamo tri nove ekološke proizvode: napravili smo nasad fige in kostanja ter trte, ki smo ga pokrili s protitočno mrežo.

Sistem: OpenCart.
Bio kmetija Ržen © 2024. | design: GALINTECH s.p. Hitro in poceni.